Domowy kosciół

Małżeństwa należące do DK 

Kosciół domowy

I Krąg
1. Bogumiła i Andrzej Oniśk
2. Lilla i Michał Wiechowscy
3. Krystyna i Stanisław Wiechowscy
4. Anna i Paweł Złotkowscy

 II Krąg
1. Małgorzata i Ryszard Lipka- Bartosik
2. Edyta i Adam Borowi
3. Dorota i Sławomir Gałązcy
4. Agnieszka i Sylwester Rytel- Andrianik
5. Agata i Rafał Wiechowscy

III Krąg
1. Monika i Tomasz Kania
2. Beata i Tomasz Kasiak
3. Monika i Marek Kuziak
4. Anna i Marek Małeccy
5. Anna i Tomasz Złotkowscy

 

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.
DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
• życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
• życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
• życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
• dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
• postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne- zobowiązania:
• codzienna modlitwa osobista,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia ( systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

 Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.